Tuomo Lintulaakso

Curriculum Vitae


Syntynyt 7.5.-46, yo (L) -67. Ennen atk-alalle tuloa vuosi Sibelius-Akatemiassa, toinen Helsingin Yliopistossa (mat.luonn). Eronnut. Harrastukset: tietotekniikka, vanha (renessanssi&barokki-)musiikki, pétanque (Suomen Pétanqueliiton pj vv 95-96), sulkapallo (Sulkapalloseura BC Hanhensulka ry:n pj 97- ja Sulkapalloliiton Internet-toimikunnan vetäjä 96-01, City-Sulka-seurayhtymän pj 97, Sulkapalloliiton hallitus 99-00 ja 02-), Mensa-järjestö, kielet, internet, sotahistoria, sukututkimus. Kirja: "Sulkapallo. Säännöt, välineet, tekniikka, taktiikka" Tammi 04/2002

Kielitaito itsearvioidussa paremmuusjärjestyksessä: englanti (suull+kirj), ruotsi (samoin), ranska (puhuu ja lukee muttei mielellään kirjoita), espanja (samoin, mutta huonommin), saame (samoin). Lisäksi alustavia opintoja muissa kielissä.

Tuomo


  • Alalle 3.9.-69, ohjelmoijaksi TVH:n atk-osastolle. Aluksi PL/1, vuoden -70 alusta pääasiassa assembler.(IBM 360/370)
  • Ohjelmointiryhmän päällikkö v. -71 alkaen, lisäksi systeemi- ja sovellusohjelmointia (IBM 370/OS)
  • Varusmiespalvelus HelItR 72-73 (nykyinen sotilasarvo yliluutnantti, koulutus itptrin pääll), opiskelua HY:ssä työn ohella, mm. tietojenkäsittelyopin cum laude.
  • Vuodesta -73 PDP-laitteistojen käyttöönottotehtävät (käyttäjäkoulutus, ohjelmistojen asennus yms) TVL:n piireissä, jossakin määrin systeemi- ja sovellusohjelmointia. PDP-assembler, Fortran.
  • Espoon Kaupungilla 76-77, Datapoint-järjestelmän pystytys, hieman Cobol-ohjelmointia, minilaitteiston hankintakartoitus.
  • Verohallinnon Tietojenkäsittelykeskus 77-78, taas PDP-järjestelmien levittämistä piirihallintoon, siihen liittyen hankintoja, koulutusta, systeemiohjelmointia (RSX-11-käyttöjärjestelmä).
  • Telefenno 78-80, ranskalainen MITRA 125-minikone, koneen ja konehuoneen pystytys, käynnistys ja hoito. Assembler- ja käyttöjärjestelmäkurssit Pariisissa, mistä atk-ranska koheni huomattavasti.
  • PTK 80-81, pääsuunnittelija ("laitteisto- ja varusohjelmistoasiantuntija") mutta myös jonkin varran ohjelmointia. PL/1 ja CICS, PDP- ja VAX-assembler.
  • Teboil 81-84. Projektipäällikkö; öljyvarastojen hajautetun järjestelmän pystytys, laitteistona PDP-11/70 -verkko. Hieman muuta suunnittelua ja ohjelmointia, mm. DOS- ja CP/M-mikroille, VAX/VMS-ylläpitoa.
  • Freelancerina 84-96
   • Suunnittelua, koulutusta tarjousvertailuja ym, ohjelmointia, joitakin omia ohjelmatuotteita. Viime vuosiin asti myös mikro- ja oheislaitekauppaa. Lähinnä DOS/Windows, pääkieli Pascal, myös Visual Basic, MS-Office -työkaluohjelmat, Microsoft Publisher, FrontPage
   • Mikro PC:n ja muidenkin Talentum-yhtymän lehtien vakituinen avustaja vuodesta -85.
   • Suurin yksittäinen työ HKL:n sisäinen laskutus VAX-laitteistolle PL/1-kielellä vv 90-92.
   • Tietotekniikka-alan käännöstöitä englannista suomeen.
   • WWW-palvelujen suunnittelua ja toteuttamista ( Suomen Pétanqueliitto, Kiusattujen tuki ry, Suomen Sulkapalloliitto, useat sulkapalloseurat)
  • Kiusattujen Tuki ry 3.6 - 27.9.-96 puolipäiväisesti; WWW-palvelun rakentaminen, Access-tietokannat, mikrotuki.
  • Ammatti-instituutissa, aluksi oppilaana verkonhallinta ja Lotus Notes -sovelluskehitys -kurssilla loka-joulukuussa -96 ja sen jälkeen tammi-heinäkuussa -97 pääopettajana internet- ja multimediakurssilla 3.2 - 4.7, myöhemmin erillisiä koulutustehtäviä (lähinnä LotusScript ja WWW), nykyisen työn ohella Ammatti-instituutissa, Helsingin Yliopistossa ja Adultassa.
  • Helsingin Yliopisto, atk-osasto 1.2.1998 - 9.5.1999. Sovellussuunnittelija ja projektipäällikkö, ensisijaisesti Lotus Notes-sovellukset, Domino-administrointi (4.6-versio). Suomen Notes-käyttäjät -yhdistyksen ensimmäinen pj. 98-99
  • Ohjelmistotalo Regex Oy, 12.5.1999 - 30.4.2002. Java-ohjelmointi, Notes-sovelluskehitys, administrointi ja koulutus (4.6 ja R5); LotusScript, Javascript, WML ja Visual Basic. Yhtiön tiedottaja o.t.o. 2000-2001. CLS (Certified Lotus Specialist) -sertifikaatti (R5) 27.6.2001 CLS
  • Teknillinen Korkeakoulu, Tietojenkäsittelyteorian laboratorio 2.5.2002 - 31.12.2003. Laboratorioinsinöörin viransijaisuus, työkaluina mm. Lotus Notes. Administrointitehtäviä Linux-ympäristössä, PHP -koodausta, MySQL-tietokanta, web-ylläpitoa yms.
  • Freelancerina 04-05
  • Webbisivuja (PHP/MySQL, CSS etc.), lehtiartikkeleita, hankintakonsultointia.
  • Vilane Oy 7.11.2005 ->, Tuotepäällikkönä ( Presto-resurssienhallintaohjelmisto) mihin liittyen mun webbitekniikan lisäksi myös jonkin verran ASP-koodausta.


Tuomo Lintulaakso
Hämeentie 32 A 15
00530 Helsinki
puh. 040-5008 365
Email: tuomolintulaakso.net
Kotisivu: http://www.lintulaakso.net
counter